Certifikace

Naše služby splňují standardy těch nejnovějších certifikátů kvality

10 let zkušeností
Jedno z nejbezpečnějších datových center
Globální infrastruktura

 VSHosting Hosting was awarded this badge for its excellent service

Plně si uvědomujeme, jak důležitá jsou pro naše zákazníky data, která nám svěřují do správy. Kvalitní zabezpečení a propracovaná metodika řízení rizik jsou proto zásadní.

Abychom mohli takovou úroveň služby garantovat, absolvovali jsme audity k získání certifikátů dokládajících soulad s mezinárodními požadavky na management bezpečnosti informací – od zaměstnanců přes procesy a vlastní IT systémy až po celkovou strategii firmy.

Systém managementu
kvality

Systém managementu
bezpečnosti informací

Naši zákazníci tak mají jistotu, že v souladu s legislativními požadavky zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou chráněna nejen veškerá data zákazníků, ale rovněž i vaše skripty, databáze a ostatní data, která by mohla být fyzicky odcizena nebo zneužita.

Pro zákazníky to znamená jistotu, že:

  • systematicky identifikujeme potenciální bezpečnostní rizika a odstraňujeme je dříve, než se mohou projevit
  • máme plány pro případ mimořádných událostí způsobených člověkem nebo vyšší mocí a neustále zlepšujeme schopnost našich systémů překonat případné následky
  • bereme důvěrnost informací velmi vážně a snižujeme riziko kyberútoků
  • postupujeme podle strukturované a globálně uznávané metodiky bezpečnosti informací
  • vše poskytujeme v souladu s platnou legislativou i trendy
  • dodáváme stabilní kvalitu poskytovaných služeb
  • vnitřní provozní a jiné procesy mají svůj řád založený na předem daných pravidlech
  • máme stanovena preventivní opatření tak, aby u poskytovaných služeb nedocházelo k vadám a výpadkům