Bezpečnostní aktualizace serveru

10 let zkušeností
Jedno z nejbezpečnějších datových center
Globální infrastruktura

Pečlivě se staráme o bezpečnost našich serverů. Neustále sledujeme aktuální bezpečnostní hrozby a provádíme bezpečnostní updaty serverových aplikací a operačního systému.

Bezpečnostní aktualizace u managed serverů má následující režimy:

  • 1. Automatické aktualizace nebo aktualizace na základě žádosti klienta

Provádíme aktualizace buď na základě žádosti klienta nebo formou automatických pravidelných aktualizací. 

  • 2. Upgrade operačního systému

Na žádost klienta či po skončení podpory operačního systému provádíme upgrade distribuce operačního systému na novou stabilní větev. Pro tyto účely nabízíme klientům provedení upgradu nanečisto na testovací virtuální server. Spolu s aktualizací distribuce totiž dochází ve většině případů i k aktualizaci serverových aplikací (PHP apod.).

  • 3. Oprava závažných chyb ze strany VSHosting

Závažné chyby opravujeme jednostranně na všech serverech.